Zespół

Najważniejszym naszym atutem są pracownicy - zaangażowani, identyfikujący się z celami PRO AUDIT oraz dbający o potrzeby naszych Klientów, a także łączący satysfakcję zawodową z realizacją swoich życiowych planów.


Nasz zespół jest zorganizowany w ramach struktury organizacyjnej, odpowiedniej do charakteru działalności audytorskiej oraz doradczej, a także gotowej do realizacji różnych projektów, w tym dużych, obejmujących wiele jednostek (np. rozbudowaną grupę kapitałową), a także do obsługi tematów nietypowych, wymagających szczególnej wiedzy i doświadczenia.


Prace realizujemy w oparciu o zespół specjalistów, którzy w zależności od kompetencji są odpowiednio:

 • partnerem
 • managerem
 • seniorem
 • asystentem

 

 

Mirosław_Kośmider Partner
biegły rewident

Kwalifikacje


 • Biegły Rewident z 20-letnim doświadczeniem zawodowym
 • Od grudnia 2016 roku jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Nationale Nederlanden PTE S.A., zarządzającym największym OFE
  w Polsce
 • Przez 8 lat pracował w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki, gdzie łączył obowiązki audytora z funkcją dyrektora regionalnego biura w Krakowie
 • Przez 8 lat pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu
 • Przez 9 lat pełnił funkcję Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru (organu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zajmującego się kontrolą jakości wszystkich firm audytorskich w Polsce)

Doświadczenie


 • Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie),
 • Statutowe badanie sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych),
 • Doświadczenie w stosowaniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Międzynarodowych Standardów Audytu (ISA), Sarbanes-Oxley (SOX), BASEL, dobrych praktyk nadzoru korporacyjnego
 • Sprawozdawczość i raportowanie zgodnie z zasadami rachunkowości grupy oraz grupowymi instrukcjami audytu
 • Badanie pakietów konsolidacyjnych międzynarodowych grup kapitałowych
 • Zainicjowanie i kierowanie szkoleniami dla biegłych rewidentów, po uzyskaniu autoryzacji KIBR do prowadzenia obligatoryjnych szkoleń zawodowych
 • Współudział w kształtowaniu tzw. dobrych praktyk w zakresie nadzoru korporacyjnego w Polsce
 • Wykładowca, a także autor i współautor publikacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej

Krzysztof Gmur         Partner
biegły rewident

 Kwalifikacje


 • Biegły Rewident z 13-letnim doświadczeniem zawodowym
 • Posiada 16-letnie doświadczenie zdobyte w jednej z firm tzw. wielkiej czwórki
 • W latach 2007-2011 był członkiem Komitetu do opiniowania aktów prawnych w KIBR
 • Prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych
 • Jest współautorem: PwC "Mine 2011 - The game has change", współautor książki "Komercjalizacja B+R dla praktyków", autor artykułów o Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Doświadczenie


 • Statutowe badanie sprawozdań finansowych (w tym skonsolidowanych)
 • Badanie sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego (notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
 • Ekspert w dziedzinie audytu i sprawozdawczości finansowej według Krajowych Standardów Rachunkowości oraz MSSF
 • Badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów konsolidacyjnych spółek zależnych dużych Grup Kapitałowych
 • Wdrażanie MSSF oraz ocena zgodności sprawozdań finansowych z wymogami MSSF
 • Doradztwo księgowo-finansowe
 • Prowadzi szkolenia z zakresu MSSF oraz rachunkowości
 • Specjalizacja w księgowym ujęciu restrukturyzacji, konsolidacji, połączeń jednostek gospodarczychTa strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...