Wyceny

W oparciu o wieloletnie doświadczenie specjalizujemy się w wycenach wartości przedsiębiorstw, akcji i udziałów spółek, a także zorganizowanych części przedsiębiorstw. Przeprowadzając wycenę dokonujemy wyboru metod, w oparciu o cele wyceny, charakter wycenianej jednostki, dostępność danych oraz inne, szczególne okoliczności. W zależności od zastosowanych metod, stosujemy profesjonalne podejście, instrumenty i bazy danych. Przykładowo, w przypadku metod dochodowych, często stosujemy profesjonalne modele matematyczne z użyciem wybranych atrybutów, wspierając się metodami wskaźnikowymi.

W przypadku metod majątkowych, dokonujemy weryfikacji wyceny aktywów i pasywów, ale też, w przypadku metody skorygowanych aktywów netto – dokonujemy przeceny majątku rzeczowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Korzystamy również, w uzasadnionych przypadkach z metod dochodowych, np. DCF, dbając o realność przyjmowanych przez jednostkę założeń.   

Specjalizując się w wycenach, braliśmy udział w szeregu prac, które stanowiły podstawę do określenia ceny kupna/sprzedaży pomiędzy stronami, w tym pomiędzy stronami sporów. Wykonywaliśmy również wyceny na zlecenie sądów.  

Posiadamy doświadczenie w wycenie spółek różnych branż np:

  • wydawniczych
  • ceramicznych
  • włókienniczych
  • usług finansowych

Specjalizujemy się także w wycenach innych składników majątku, np.:

  • know-how
  • znaków towarowych
  • aportów

Dlaczego PRO AUDIT?

Wykorzystując zarówno doświadczenie i wiedzę konsultanta, jak i audytora w procesie wyceny uzyskujemy rzetelnie określoną wartość, która dla zleceniodawcy może stanowić solidną podstawę do dalszych decyzji i działań.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...