Warsztaty w zakresie procedur badania

Odpowiadając na liczne prośby i zapytania, ze strony biegłych rewidentów organizujemy, już poza obligatoryjnymi szkoleniami – warsztaty dotyczące procedur badania i dokumentacji rewizyjnej, w oparciu o przykłady, pracę w grupach oraz dyskusję moderowaną przez doświadczonych biegłych.

W warsztatach tych uwzględniamy wieloletnie doświadczenie naszego partnera - Mirosława Kośmidra w kierowaniu Krajową Komisją Nadzoru, podczas którego, w imieniu KKN omawiał on wnioski wraz z typowymi nieprawidłowościami z wizytatorami i kontrolerami KKN oraz biegłymi rewidentami w różnych regionach kraju.     

Szczególną uwagę zwracamy na efektywność procedur badania oraz prawidłowe dokumentowanie wykonanych czynności.

W trakcie warsztatów skupiamy się w szczególności na następujących zagadnieniach:

  • jak zaplanować badanie, ażeby było nie tylko prawidłowo przeprowadzone ale efektywne
  • w jaki sposób identyfikujemy ryzyka badania, jakie procedury i narzędzia możemy zastosować
  • w jaki sposób dobieramy procedury badania w reakcji na ryzyko, ażeby podnieść efektywność badania oraz utrzymać jego jakość
  • jakimi procedurami badamy konkretne stwierdzenia w poszczególnych obszarach sprawozdania finansowego (np. wycenę zapasów, kompletność zobowiązań, itd.)  

Szkolenia te organizujemy periodycznie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, po otrzymaniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, albo w celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres e-mailowy.  

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...