Uzgodnione procedury

Zakres naszych usług zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Szczególnym rodzajem wykonywanych usług są tzw. uzgodnione procedury, które są wykonywane przez nas w oparciu o precyzyjne uzgodnienie celu, zakresu prac i sposobu wykonania procedur, a także formy raportu. Uzgodnione procedury stanowią otwarty katalog prac, dlatego podajemy jedynie przykładowe tematy, jakie przeprowadziliśmy w ramach tego rodzaju usług:

  • analizy przed-inwestycyjne, tzw. due diligence (finansowe, podatkowe, prawne – poprzez współpracującą z nami kancelarię prawną),
  • analizy i weryfikacje pojedynczego obszaru sprawozdania finansowego (np. należności, zobowiązań, zapasów, bilansu), zgodnie z uzgodnionymi pomiędzy stronami procedurami,
  • analizy i weryfikacje wybranych procedur i systemów (np. gospodarki materiałowej, obiegu gotówki, cyklu zakupów, kontroli wewnętrznej, przegląd  wynagrodzeń),
  • wykonanie procedur mających na celu wykrycie ewentualnego popełnienia defraudacji,
  • wykonanie szczególnych prac np. na zlecenie rady nadzorczej, w ramach wsparcia organów korporacyjnych.

Wykonanie tego rodzaju usług wymaga omówienia i precyzyjnego uzgodnienia poszczególnych procedur, jakie mają zostać wykonane dla realizacji celu jednostki zlecającej. Raport zwykle prezentuje wykonane procedury oraz wyniki poszczególnych procedur.   

Dlaczego PRO AUDIT?

Koncentrujemy się na zrozumieniu celów Klienta, a nasze doświadczenie w realizacji tych, bardzo szczególnych usług, pozwala na zaprojektowanie procedur precyzyjnie odpowiadających tym celom. Takie podejście w połączeniu z najwyższymi kwalifikacjami zespołu realizującego projekt zapewnia pełną satysfakcję Klientów.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...