Usługi księgowe

Oferujemy pełny zakres usług księgowych oraz szeroko rozumianego outsourcingu, w szczególności obejmujący:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych wraz z przygotowywaniem wewnętrznych i zewnętrznych raportów okresowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych zasad (polskich, MSSF, innych) na podstawie ksiąg rachunkowych,
 • przekształcanie polskich ksiąg rachunkowych na pakiety konsolidacyjne (sprawozdania finansowe) zgodne z MSSF, oraz innymi szczególnymi wymogami (np. międzynarodowych grup kapitałowych), w ramach tzw. usługi kompilacji albo jako usługa doradcza dla jednostki,
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości, łącznie z zakładowym planem kont,
 • tworzenie i wdrażanie (a także weryfikacja) efektywnych systemów rachunkowości, odpowiadających zarówno przepisom ustawy o rachunkowości, jak również wymogom efektywnego zarządzania,
 • opracowywanie i wdrażanie systemów obiegu dokumentów,
 • opracowywanie i wdrażanie systemów i procedur kontroli wewnętrznej, a także innych wewnętrznych dokumentów, dostosowanych do specyfiki jednostki, jak np. instrukcji inwentaryzacyjnej,
 • nadzorowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • sporządzanie raportów i analiz dla klientów (rachunkowość zarządcza),
 • dostosowywanie systemów rachunkowych do wymogów grupowych,
 • ocena zgodności systemów rachunkowych z wymogami ustawy o rachunkowości i wymogami grupowymi,
 • wykonywanie procedur kontroli wewnętrznej w firmach, zarówno według zasad obowiązujących w danej grupie kapitałowej, jak również według samodzielnie opracowanych reguł,
 • pełny zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Dlaczego PRO AUDIT?

Sposób realizacji przez nas usług outsourcingowych pozwala naszym Klientom skupić się na ich właściwym biznesie, rozwoju, strategii oraz kluczowych decyzjach. My dostarczamy im odpowiednich i bieżących informacji.

Usługi księgowe, w zależności od ich charakteru, są realizowane zarówno poprzez doświadczony dział księgowości, współpracujący i nadzorowany przez biegłych rewidentów, jak też przez wyspecjalizowane zespoły eksperckie, specjalizujące się w sprawozdawczości międzynarodowej, pakietach konsolidacyjnych, kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości zarządczej.  

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...