Usługi doradcze

Usługi doradcze stanowią najszybciej rozwijający się kierunek działalności PRO AUDIT. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania rynku i dodatkowych potrzeb naszych dotychczasowych Klientów. Jest to również zgodne z polityką firmy oraz jej znacząco rosnącym potencjałem w tym zakresie.  

Zakres usług doradczych realizowanych przez nas  jest bardzo szeroki. Można je pogrupować  w następujący sposób :  

Doradztwo w zakresie rachunkowości, które obejmuje:

 • doradztwo dotyczące ewidencji księgowej poszczególnych transakcji, zgodnie z polskimi przepisami, MSSF, innymi wymogami,
 • wskazanie koniecznych zmian, dotyczących zarówno sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych jak i sposobu sporządzenia sprawozdań finansowych po analizie tych różnic; zgodnie z polskimi przepisami oraz innymi wymogami (np. MSSF),
 • opracowanie i wdrożenie nowych zasad rachunkowości zgodnie z MSSF, w tym:

- opracowanie polityki rachunkowości, zgodnej z MSSF,

- opracowanie wzorów sprawozdań,

 • analiza różnic między dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości, a zasadami wynikającymi z MSSF
 • opracowanie i wdrożenie skonsolidowanej sprawozdawczości,
 • wsparcie we wdrożeniu systemów informatycznych rachunkowości.

Doradztwo transakcyjne, dotyczące w szczególności:

 • pełnej obsługi w zakresie przejęć, połączeń, podziałów i przekształceń jednostek gospodarczych,
 • sporządzania biznes planów, budżetów, prognoz dla celów różnych transakcji biznesowych,
 • wsparcia w procesie zakupu i sprzedaży akcji/udziałów, m.in. poprzez due diligence (finansowe, podatkowe i prawne), a także wyceny przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, 
 • wsparcia innych procesów wymagających wyceny różnych składników majątkowych, znaków towarowych, itd.,
 • alokacji ceny nabycia na poszczególne składniki majątkowe.

Doradztwo podatkowe w pełnym zakresie, obejmujące między innymi:

 • bieżącą obsługę prawno-podatkową (pełny zakres przedmiotowy
  w zakresie podatków),
 • analizy podatkowe transakcji gospodarczych w tym: fuzji, inkorporacji, długofalowych kontraktów gospodarczych, założeń inwestycyjnych,
 • planowanie podatkowe oraz ulgi i zwolnienia,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej transakcji z jednostkami powiązanymi,  tzw. transfer pricing, 
 • analizy efektywności transferu zysków,
 • przygotowywanie wystąpień do władz skarbowych,
 • przygotowywanie odwołań i skarg oraz pełną obsługę prawną w trakcie kontroli podatkowych,
 • analizy sytuacji prawno-podatkowej podmiotów gospodarczych (audyt podatkowy),
 • analizy sytuacji prawno-podatkowej przedsiębiorstw dla potencjalnych inwestorów (podatkowe due diligence),
 • współpracę ze służbami księgowymi oraz biegłymi rewidentami.

Doradztwo biznesowe, w tym:  

 • ekspertyzy w zakresie szacowania utraconych korzyści, 
 • doradztwo w zakresie organizacji lub optymalizacji funkcji audytu wewnętrznego,
 • opracowanie planu audytu wewnętrznego i jego realizacja,
 • outsourcing funkcji audytu wewnętrznego,
 • outsourcing wybranych elementów zarządzania finansami przedsiębiorstw (np. raportowanie, kontroling),
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych,
 • działamy jako biegły w sprawach spornych, gdzie oferujemy swoje ekspertyzy w zakresie finansów przedsiębiorstw, standardów rachunkowości oraz wyceny szkód i utraconych korzyści.

Dlaczego PRO AUDIT?

Profesjonalne doradztwo, wspierając podstawową działalność jednostki często decyduje o przewadze konkurencyjnej tej jednostki. Dlatego dla naszych Klientów tak ważne i cenne są nasze doświadczenia nabyte w środowisku międzynarodowym, wśród największych i najszybciej rozwijających się firm i grup kapitałowych. 

Ponadto nasze indywidualne  podejście, profesjonalizm oraz umiejętność znajdowania pozytywnych rozwiązań uzasadnia wypowiedzi niektórych naszych Klientów, mówiących, iż – „wiemy, że temat jest wyjątkowo trudny, ale dlatego też przychodzimy z nim do Państwa.”  Są to dla nas wyjątkowe rekomendacje i szczególnie je sobie cenimy.         

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...