Szkolenia tematyczne (otwarte i zamknięte) w zakresie rachunkowości, finansów i podatków

Organizujemy szkolenia tematyczne dla uczestników indywidualnych oraz grupowych, tj. dla firm i grup kapitałowych, których zakres jest indywidualnie dostosowywany do zapotrzebowania zamawiających. Tematyka obejmuje zagadnienia w zakresie rachunkowości, finansów i podatków.

Słuchaczami są głównie pracownicy działów księgowości, kontrolingu i audytu wewnętrznego, ale również główni księgowi, dyrektorzy finansowi oraz pozostali członkowie zarządu i prezesi firm. 

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania, szkolenia mogą obejmować przykładowo następujące tematy:

  • kontrakty długoterminowe – praktyczne aspekty  księgowe (według MSR albo polskich przepisów)
  • księgowe i podatkowe zasady ewidencji leasingu
  • szacowanie odpisów aktualizujących i rezerw – sztywne wymogi, czy dowolność – kryteria i zasady tworzenia
  • zmiany w MSR-ach
  • omówienie wymogów dotyczących dokumentacji  transakcji z podmiotami powiązanymi, wymaganych przepisami prawa podatkowego  (tzw. transfer pricing)
  • zmiany w przepisach podatkowych (CIT, VAT, PIT)

Szkolenia te organizujemy periodycznie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, po otrzymaniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, albo w celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres e-mailowy

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...