Sprawozdania

Stosownie do przepisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, jako firma audytorska uprawniona do badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego jesteśmy obowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, w ciągu 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdania z przejrzystości działania.

Niezależnie od powyższych wymogów, przejrzystość działania i biznesowa uczciwość są zbieżne z naszymi podstawowymi wartościami. 

Jednocześnie informujemy, iż rokiem obrotowym przyjętym przez naszą Kancelarię jest okres od 1 czerwca do 31 maja.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...