Polityka prywatności - zastrzeżenia prawne

 

Polityka prywatności - zastrzeżenia prawne

Informacje ogólne

Stronę internetową www.proaudit.pl prowadzi PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ulicy E. Wasilewskiego 20, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, nr KRS 000012507, NIP 6762217735, REGON 356548127.

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. powstała w połowie 2002 roku, jest wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696.

Zastrzeżenia prawne 

Przedstawione na naszej stronie internetowej informacje, dane oraz materiały mają charakter informacji ogólnych. Nie stanowią one w żadnym wypadku jakichkolwiek porad. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z PRO AUDIT.

PRO AUDIT nie ponosi żadnej odpowiedzialności w skutek szkód powstałych w związku z korzystaniem z naszej witryny oraz następstw wynikających z wykorzystania przedstawionych informacji. PRO AUDIT nie udziela żadnej gwarancji za kompletność i aktualność udostępnionych materiałów internetowych. 

Znaki towarowe

Wszelkie znaki towarowe, materiały i publikacje zamieszczone na naszej witrynie są chronione prawami własności intelektualnej oraz poprzez Ustawę Prawo autorskie. Nie mogą one być przekazywane ani powielane innym osobom, uprzednio bez otrzymania zgody pisemnej operatora serwisu. Prawa do umieszczania treści przysługują wyłącznie PRO AUDIT.

Ochrona prywatności – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia kwietnia 2016 roku informujemy, że:

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. E.Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, tel. 12/632 80 32, adres e-mail: proaudit@proaudit.pl będącego Administratorem Danych Osobowych, w celu realizacji umów, realizacji szkoleń oraz w celach marketingowych na podstawie udzielonych zgód lub realizując prawnie uzasadnione interesy administratora.
 2. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty świadczące usługi dla Administratora: outsourcingowe, księgowe, IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych.
 3. Administrator nie zamierza przekazać Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 4. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii przekazanych danych oraz informację o miejscu udostępnienia danych.
 5. Informujemy, że Państwa dane będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku udzielonej zgody do momentu jej odwołania.
 6. Mają Państwo prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. (W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody: Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzania powyższych danych).
 7. Informujemy o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w uzasadnionych przypadkach stwierdzenia przetwarzania  Państwa danych niezgodnego z prawem.
 8. Podanie przez Państwa swoich danych jest dobrowolne, aczkolwiek ich brak uniemożliwi realizację powyższego celu/jest wymogiem ustawowym/jest wymogiem umownych/jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych uniemożliwia realizację usługi.
 9. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez
  PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o., zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem e-mail rodo@proaudit.pl lub nr telefonu 12/632 80 32.

Informacje techniczne

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, istnieje możliwość, że zgromadzimy informacje techniczne takie jak Państwa adres IP (Internet Protocol), informacje o stronach przez Państwa odwiedzonych na stronie www.proaudit.pl, innych stronach odwiedzanych przez Państwa w sieci i o przeglądarce internetowej, której Państwo używacie do przeglądania naszej strony internetowej.

Niniejsza strona gromadzi standardowe dane rejestrowe i techniczne w celu pomiaru i usprawnienia efektywności działania strony, diagnozowania problemów z serwerem, administrowania stroną, pozyskania informacji skąd pochodzi ruch na stronie i zidentyfikowania naszych użytkowników. W związku z tym możemy wykorzystywać pliki cookie do zbierania takich informacji.

Polityka plików „Cookies”

Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w komputerze użytkownika, kiedy odwiedza witryny internetowe. Są one powszechnie stosowane do obsługi stron internetowych lub by zapewnić ich sprawniejsze działanie, a także przekazywać informacje właścicielom tych witryn.

Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem dla większości witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może nimi zarządzać i kontrolować je poprzez przeglądarkę. Można je też likwidować, usuwając z „historii przeglądania” (pamięci cache) przy wyjściu z danej strony.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie w celu uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie oraz w celu tworzenia statystyk dotyczących aktywności na naszej stronie. Korzystamy z plików cookie dla celów administrowania systemem i analizowania naszej strony internetowej. Nasze pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych, tj. nie zapisują danych wrażliwych takich jak Państwa nazwisko czy adres, a jedynie pozwalają nam zaobserwować zachowania na naszej stronie, co pozwala nam usprawnić jej działanie.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do włączenia lub wyłączenia plików cookie w przeglądarce. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie plików cookie wyłącz możliwość ich umieszczania w ustawieniach przeglądarki z której korzystasz.

Zastrzeżenia prawne e-mail

Wiadomość e-mail zawiera informacje poufne i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem otrzymanej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą niniejszej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

PRO AUDIT zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku wystąpienia zmian, zostaną one niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej.

W razie dodatkowych pytań na temat ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres proaudit@proaudit.pl, w temacie wpisując „Polityka Prywatności”.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...