Połączenia, podziały, przekształcenia

Od kilkunastu lat nasi biegli rewidenci specjalizują się w procesach połączeń, podziałów i przekształceń. Braliśmy udział w połączeniach przeprowadzanych w takich międzynarodowych korporacjach, jak ALSTOM, LAFARGE, BP i ARAL, HINES i METROPOLITAN i innych. Ponadto obsługiwaliśmy połączenia Spółek Grupy AZOTY, Ster Projekt i ABG, a także podziały spółek, np. firmy OPTIMUS S.A., POLSKA GRUPA DEALERÓW S.A., DALKIA Sp.  z o.o., oraz Granosik–Hołowiński Sp. z o.o. Uczestniczyliśmy także w obsłudze przekształcenia spółki LUX-MED. S.A., BP S.A., Emalia Olkusz S.A., CHEMOSERVIS-DWORY S.A., SCANMED S.A., SYNEKTIK S.A., International Paper Kwidzyn S.A., Baterpol S.A.

Doświadczenie nabyte podczas realizacji szeregu projektów tego typu wskazuje na fakt, że sukces przedsięwzięcia zależy od współpracy specjalistów różnych dziedzin: w zakresie finansów (dla osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności przedsięwzięcia), w zakresie rachunkowości (dla zapewnienia właściwego zaplanowania i rozliczenia transakcji), w zakresie podatków (dla zoptymalizowania skutków podatkowych), wyceny, i wreszcie prawa.

Nasz udział w procesie połączenia, podziału,  przekształcenia, przejęcia może się odbywać  zarówno kompleksowo jak i na poszczególnych etapach:

  • na etapie przygotowywania albo weryfikacji koncepcji przedsięwzięcia i dokumentów,
  • na etapie realizacji przedsięwzięcia wraz z koordynacją i monitorowaniem całego procesu,
  • na etapie weryfikacji, który oznacza m.in. badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia na potrzeby sądu,
  • oraz na etapie ostatnim, dotyczącym rozliczenia transakcji w księgach rachunkowych oraz pod względem podatkowym.

Zakres prac winien być określony w taki sposób, ażeby nie występował konflikt interesów, w przypadku badania planu na potrzeby sądu. 

Zakres naszych usług obejmuje także pomoc przy wycenie wartości przedsiębiorstw i wkładów rzeczowych oraz analizy due dilligence.

Dlaczego PRO AUDIT?

Posiadamy wiedzę i doświadczenie pozwalające na uzyskanie przez Naszych Klientów pełnego komfortu i bezpieczeństwa w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...