Obligatoryjne Kraków

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach spełaniających wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów organizowanych przez naszą Kancelarię w 2020 roku.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram oraz informację o szkoleniach:

Moduł Temat Blok Liczba godzin Wykładowca Terminy Forma szkolenia (do wyboru)*
5.2017.AR.8 Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Rewizja 

Rachunkowość

8 Wioleta Biel

10.09.2020

06.11.2020

Stacjonarne

On-line

6.2017.R.8 Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego Rachunkowość 8 Aneta Wilk-Łyś 09.09.2020

Stacjonarne

On-line 

15.2018.A.8 Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta Rewizja 8 Krzysztof Kudeń 11.09.2020

Stacjonarne

On-line

20.2019.AR.8 Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Rewizja 

Rachunkowość

8 Monika Markisz 26.11.2020

Stacjonarne

On-line

21.2019.R.8 Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe Rachunkowość Radomił Maślak 22.10.2020

Stacjonarne

On-line

23.2020.16.A Aspekty praktyczne wykonywania usług rewizyjnych związanych z podziałem, łączeniem i przekształcaniem jednostek – planowanie, wykonanie, sprawozdawczość Rewizja 16 Joanna Żukowska-Kalita 10-11.12.2020

Stacjonarne

On-line

25.2020.8.A Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych Rewizja 8 Tomasz Zielke 29.10.2019

Stacjonarne

On-line

26.2020.8.R Przychody ze sprzedaży - ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy o rachunkowości Rachunkowość 8 Radomił Maślak 23.10.2020

Stacjonarne

On-line

27.2020.8.A Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg - aspekty praktyczne i formalnoprawne Rewizja 8 Krzysztof Gmur 15.10.2020

Stacjonarne

On-line

28.2020.8.A Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym Rewizja  8 Tomasz Zielke 30.10.2020

Stacjonarne

On-line

29.2020.4.A** Problematyka badania w świetle elektronizacji sprawozdań finansowych i sprawozdań z badania Rewizja  4 Tomasz Zielke

29.10.2020 

30.10.2020 

Stacjonarne

On-line

Samokształcenie Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w pracy biegłego rewidenta

Rewizja

Rachunkowość

 6 Monika Markisz 16.10.2020

Stacjonarne

On-line 

Samokształcenie Kluczowe zagadanienia dla biegłych rewidentów i księgowych działających w specyficznych warunkach roku 2020

Rewizja

Rachunkowość

8 Monika Markisz 27.11.2020

Stacjonarne

On-line

Szkolenia będą realizowane również w formie hybrydowej (będącej połączeniem szkoleń stacjonarnych i on-line).

** Szkolenie będzie realizowane w dwóch sesjach po 2 godziny odpowiednio w dniu 29.10.2020 i 30.10.2020.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 12/632 80 32, tel. kom. 500 84 00 09 lub e-mail: szkolenia@nexiaproaudit.pl
 

Szczegóły organizowanych szkoleń przedstawiamy poniżej:

Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na formę oraz liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:

Forma szkolenia 8 godzin 16 godzin 6 godzin 4 godziny
Stacjonarne 350,00 zł netto + 23% VAT 580,00 zł netto + 23% VAT 284,00 zł netto + 23% VAT 175,00 zł netto + 23% VAT
On-line 310,00 zł netto + 23% VAT 500,00 zł netto + 23% VAT 244,00 zł netto + 23% VAT 155,00 zł netto + 23% VAT

 


Szkolenia stacjonarne tradycyjnie odbywać się będą w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie/Centrum Kongresowe ICE), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.


Zrealizowaliśmy ósmy cykl szkoleń spełniających wymogi obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w Krakowie.

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń, które zostały przeprowadzone w Krakowie w roku 2019.

Moduł

Temat                                                                      

Blok                

Liczba godzin

Wykładowca           

Terminy

13.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Rewizja Rachunkowość

8

Wioleta Biel

28.11.2019

14.2017.R.8

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Aneta Wilk-Łyś

29.11.2019

19.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów
wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

19.09.2019

20.2018.R.8

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 ,,Leasing”
oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Krzysztof Gmur

24.10.2019

24.2018.A.8

Jak negocjować cenę? – elementy negocjacji w pracy biegłego rewidenta

Rewizja

8

Krzysztof Kudeń

27.09.2019

25.2019.A.16*

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

17-18.10.2019

27.2019.A.16

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie
badania sprawozdań finansowych

Rewizja

16

Aneta Wilk-Łyś

12-13.12.2019

28.2019.AR.8

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych

Rewizja Rachunkowość

8

Joanna

Żukowska-Kalita

Monika Markisz

15.11.2019

29.2019.R.8

Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe

Rachunkowość

8

Krzysztof Gmur

25.10.2019

30.2019.A.8

Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu
etyki IFAC

Rewizja 

8

Wiesław Leśniewski

26.09.2019

Samokształcenie

MSSF 9 – Instrumenty finansowe

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

20.09.2019

*Moduł 25.2019.A.16 -  szkolenie warsztatowe

 

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawiamy poniżej:

Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:

  • Cena szkolenia jednodniowego (8 godzin)         - 310,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia dwudniowego (16 godzin)          - 470,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia moduł 25.2019.A.16 (warsztaty)  - 550,00 zł netto + 23%VAT

Szkolenia tradycyjnie odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie/Centrum Kongresowe ICE), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywały się w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 12/632 80 32, tel. kom. 500 84 00 09 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkoleń, które zrealizowaliśmy w Krakowie w roku 2019.

 

Zrealizowaliśmy kolejny, już siódmy cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie.

Harmonogram szkoleń zrealizowanych w Krakowie w roku 2018.

Moduł

                     Temat

Blok

Liczba godzin

Wykładowca

Terminy

7.2017.A.16

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej
przez kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru

Rewizja

16

Antoni Kwasiborski

 20-21.09.2018

8.2017.A.16

Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

Rewizja

16

Aneta Wilk-Łyś

22-23.11.2018

15.2017.R.16*

Wycena przedsiębiorstw – etap III:
Wycena aktywów – teoria i warsztat 

Rachunkowość

16

Dr Marcin Pęksyk

 25-26.10.2018

17.2017.AR.8

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Rewizja Rachunkowość

8

Emilia Kozień

18.05.2018

18.2017.R.8

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Aneta Wilk-Łyś

 07.12.2018

22.2017.A.16*

Stosowanie MSB w praktyce – część III:
Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

08-09.11.2018

23.2018.R.8

Nowy model rozpoznawania przychodów
wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

 11.10.2018

24.2018.R.8

Leasingowa rewolucja w MSSF 16 „Leasing”
oraz różnice do polskiego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Krzysztof Gmur

17.05.2018

25.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce:
łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych

Rewizja 

4

Mirosław Kośmider

 06.12.2018

26.2018.A.4

Zastosowanie zasad etycznych w praktyce:
zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta

Rewizja

4

Mirosław Kośmider

06.12.2018

27.2018.A.8

Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta

Rewizja

8

Ewa Sowińska        Danuta Rocławska

 12.10.2018

* Moduły 13-15 „Wycena przedsiębiorstw” oraz Moduły 20-22 „Stosowanie MSB w praktyce” - rekomenduje się zachowanie kolejności, zgodnie z numeracją modułów.

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawiamy poniżej:

Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:

  • Cena szkolenia obligatoryjnego jednodniowego (8 godzin)  - 310,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia obligatoryjnego dwudniowego (16 godzin)   - 470,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia obligatoryjnego                     (4 godziny)   - 155,00 zł netto + 23%VAT

Szkolenia tradycyjnie odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywały się w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 12/632 80 32 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkoleń, które zrealizowaliśmy w Krakowie w roku 2018.

W roku 2017 zrealizowaliśmy kolejny cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie.

Moduł

Temat

Blok

Liczba godzin

Wykładowca

Terminy

II

Ryzyka specyficzne dla wybranych branż

Rewizja

8

Mirosław Kośmider

 09.11.2017

V

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe
oraz ich badanie

Rachunkowość
i Rewizja

16

Aneta Wilk-Łyś

08-09.06.2017

XII

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

 22.09.2017

XIII

Dokumentacja rewizyjna z badania sprawozdań finansowych przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez kontrolerów/wizytatorów Krajowej Komisji Nadzoru

Rewizja

16

Antoni Kwasiborski

16-17.11.2017

XVIII

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Rewizja

8

Artur Raciński

 15.12.2017

XIX*

Wycena przedsiębiorstw – etap I:
Wprowadzenie do wyceny przedsiębiorstw – matematyka finansowa

Rachunkowość

8

Dr Marcin Pęksyk                  

10.11.2017

XX*

Wycena przedsiębiorstw – etap II:
Metody wyceny i rewizji

Rachunkowość
i Rewizja

16

Dr Marcin Pęksyk
Dr Bogusław Kaczmarczyk

 23-24.11.2017

XXIII

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

Rachunkowość
i Rewizja

8

Emilia Kozień

19.10.2017

XXIV

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Rachunkowość

8

Aneta Wilk-Łyś

 20.10.2017

XXV

Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej
i ich wpływ na czynności rewizji oraz podmioty uprawnione do badania

Rewizja

8

Waldemar Lachowski

14.12.2017

XXVI**

Stosowanie MSB w praktyce – część I:
Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka badania

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

 26-27.10.2017

XXVII**

Stosowanie MSB w praktyce – część II:
Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

07-08.12.2017

 *Moduły XIX-XXI „Wycena przedsiębiorstw” rekomenduje się zachowanie kolejności, zgodnie z numeracją modułów.

**Moduły XXVI-XXVIII „Stosowanie MSB w praktyce” stanowią cykl, którego efektywność wymaga uczestnictwa kolejno w następujących po sobie modułach. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatowej.

***Moduły XXI oraz XXVIII będą organizowane w roku 2018.

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawiamy poniżej:

Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:

  • Cena szkolenia obligatoryjnego jednodniowego (8 godzin)  - 310,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia obligatoryjnego dwudniowego (16 godzin)   - 470,00 zł netto + 23%VAT

Szkolenia tradycyjnie już  odbywać się będą w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 12/632 80 32 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl

 


 

Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami z dotychczasowych szkoleń, które zrealizowaliśmy w Krakowie w roku 2017.


W roku 2016 zrealizowaiśmy kolejny 5 cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie.

Harmonogram szkoleń zrealizowanych w Krakowie w roku 2016.

Moduł

                     Temat

       Blok

Liczba godzin

     Wykładowca

Terminy

I

Podatek dochodowy w księgach rachunkowych
i sprawozdaniu finansowym - aktualny stan prawny

Rachunkowość
i Rewizja

16

Emilia Kozień

Aneta Wilk-Łyś

03-04.11.2016

VIII

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

01-02.12.2016

IX

Ryzyka specyficzne dla wybranych branż

Rewizja

8

Waldemar Lachowski

16.12.2016

XI

Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji
i upadłości podmiotów gospodarczych

Rachunkowość

8

Mirosław Kośmider

09.12.2016

XII

Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie

Rachunkowość
i Rewizja

16

Aneta Wilk-Łyś

17-18.11.2016

XIII

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

24-25.11.2016

XIV

Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego

Rewizja

8

Waldemar Lachowski

15.12.2016

XVIII

Inwestycje finansowe - aspekty bilansowe

i podatkowe

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

Emilia Kozień

13.10.2016

XIX

Inwestycje niefinansowe - aspekty bilansowe
i podatkowe

Rachunkowość

8

Tomasz Zielke

Emilia Kozień

14.10.2016

 

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawiamy poniżej:

Koszt szkolenia jest zróżnicowany ze względu na liczbę godzin poszczególnych modułów i wynosi:

  • Cena szkolenia obligatoryjnego jednodniowego (8 godzin)  - 310,00 zł netto + 23%VAT
  • Cena szkolenia obligatoryjnego dwudniowego (16 godzin)   - 470,00 zł netto + 23%VAT
Szkolenia tradycyjnie odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania w okolicy Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń można uzyskać pod nr tel. 12/632 80 32 lub e-mail: szkolenia@proaudit.pl


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu XII, które odbyło się w dniach 17-18 listopada 2016 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu I, które odbyło się w dniach 3-4 listopada 2016 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkoleń z modułu XVIII i XIX, które odbyły się w dniach 13-14 października 2016 roku.


 

W roku 2015 przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie oraz w Świeradowie - Zdrój.

Szkolenia w 2015 roku realizowane w Krakowie.

Moduł

                           Temat

       Blok

Liczba godzin

         Wykładowca

     Terminy

I

Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym - aktualny stan prawny

Rachunkowość
i Rewizja

16

Emilia Kozień,

Krzysztof Gmur

05-06.11.2015

II

Partnerstwo publiczno-prywatne - aspekty podatkowo-bilansowe

Rachunkowość

8

Dr Danuta Krzywda

20.11.2015

III

Przychody - rachunkowość i rewizja finansowa

Rachunkowość
i Rewizja

16

Tomasz Zielke

12-13.11.2015

IV

Badanie sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych

Rewizja

16

Aldona Gibalska,

Mirosław Kośmider

10-11.12.2015

V

Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF

Rewizja

16

Mirosław Kośmider

z zespołem

03-04.12.2015

VII

Specyfika rachunkowości i rewizji finansowej spółdzielni mieszkaniowych

Rewizja

8

Dr Danuta Krzywda

17.12.2015

VIII

Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym

Rewizja

16

Waldemar Lachowski

15-16.10.2015

IX

Ryzyka specyficzne dla wybranych branż

Rewizja

8

Mirosław Kośmider
z zespołem

18.12.2015

X

Wartość godziwa wg MSSF oraz Ustawy o rachunkowości

Rachunkowość
i Rewizja

16

Tomasz Zielke,

Dr Bogusław Kaczmarczyk

08-09.10.2015

XI

Bilansowo-podatkowe aspekty likwidacji i upadłości podmiotów gospodarczych

Rachunkowość

8

Mirosław Kośmider              z zespołem

19.11.2015

 

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawiamy poniżej:

 

Szkolenia tradycyjnie już  odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielała Anna Bosak pod nr tel. 12/632 80 32 lub e-mail: proaudit@proaudit.pl

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu IX, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu V, które odbyło się w dniach 3-4 grudnia 2015 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu XI, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia moduł I, które odbyło się w dniach 5-6 listopada 2015 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 15-16 października 2015 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 8-9 października 2015 roku.


W roku 2014 przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie oraz w Krynicy - Zdrój.

Szkolenia w 2014 roku realizowane były w Krakowie zgodnie z poniższym harmonogramem.

Moduł

                      Temat

      Blok

   Liczba godzin

   Wykładowca

     Terminy

I

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Rachunkowość

16

Tomasz Zielke

02-03.10.2014

II

Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym

Rachunkowość

16

Dr Danuta Krzywda

20-21.11.2014

III

Badanie sprawozdania finansowego w środowisku zaawansowanym informatycznie (badania zgodności, badanie IT)

Rewizja

8

Jarosław Suder

12.12.2014

V

Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny

Rewizja i Rachunkowość

16

Emilia Kozień           Jarosław Suder

06-07.11.2014

VII

Przychody – rachunkowość i rewizja finansowa

Rewizja i Rachunkowość

16

Tomasz Zielke

09-10.10.2014

IX

Dokumentowanie procesu badania w sposób zgodny z wymogami MSRF

Rewizja

16

Mirosław Kośmider

04-05.12.2014

 

Szczegóły szkoleń organizowanych w Krakowie przedstawilismy poniżej:

Szkolenia tradycyjnie odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywały się w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udzielała Anna Bosak pod nr tel. 12/632 80 32 lub e-mail: proaudit@proaudit.pl

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 4-5 grudnia 2014 roku.

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 6 - 7 listopada 2014 roku.

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 9-10 października 2014 roku.


Szkolenia obligatoryjne zrealizowane w Krakowie w roku 2013


W roku 2013 przeprowadziliśmy kolejny cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie oraz w Kopalni Soli "Wieliczka"

Szczegóły szkoleń przedstawiliśmy poniżej:

Szkolenia odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa. W bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywały się w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

 

Zapraszamy do naszej galerii.

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 5-6 grudnia 2013 roku oraz 12-13 grudnia 2013 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 7-8 listopada 2013 roku.


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia, które odbyło się w dniach 26-27 września 2013 roku.

Szkolenia obligatoryjne zrealizowane w Krakowie w 2012 roku

W roku 2012 przeprowadziliśmy pierwszy cykl szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Krakowie.

Szczegóły szkoleń przedstawiliśmy poniżej:

Szkolenia odbywały się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków. Hotel położony w centrum Krakowa. W bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie), a także z możliwością parkowania wokół Hotelu (bezpłatnie) albo na parkingu hotelowym (odpłatnie). Zajęcia odbywały się w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne. 

 


Poniżej znajdą Państwo galerię z przykładowymi zdjęciami ze szkolenia z modułu XIII, które odbyło się w dniach 24-25 listopada 2016 roku.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...