Nexia International

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. jest członkiem sieci „Nexia International” (Nexia).

Nexia jest wiodącą, globalną siecią niezależnych firm księgowych i doradczych.

Wybierając firmę Nexia, klient otrzymuje bardziej elastyczne, spersonalizowane usługi kierowane przez partnerów na całym świecie. Nexia to wysoce aktywna sieć podnosząca jakość usług i wpierająca współpracę, dzięki czemu jej członkowie dostarczają skuteczne rozwiązania w skali lokalnej i globalnej. Firmy członkowskie Nexia świadczą na rzecz klientów kierowane przez partnerów usługi zapewniające ciągłość, fachową wiedzę i głębokie zrozumienie działalności klienta. Skupiają ludzi przejawiających ducha przedsiębiorczości, rozumiejących sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm prywatnych.

Firmy Nexia koncentrują się na wspieraniu rozwoju lokalnych biznesów oraz, w ramach sieci Nexia, pomagają klientom pewnie wkraczać na nowe rynki międzynarodowe.

Nexia International Limited, spółka zarejestrowana na Wyspie Man, obsługująca sieć Nexia International, nie świadczy usług we własnym imieniu ani w żaden inny sposób. Nexia International Limited oraz firmy członkowskie sieci Nexia International (włączając członków prowadzących działalność pod nazwą zwierającą słowo NEXIA) nie są częścią globalnej firmy partnerskiej. Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania lub zobowiązania jakiegokolwiek ze swoich członków. Każda firma członkowska w sieci Nexia International jest podmiotem odrębnym.

Znaki towarowe NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA oraz logo NEXIA są własnością Nexia International Limited i są używane na mocy licencji.

Odniesienia do Nexia lub Nexia International dotyczą Nexia International Limited lub sieci firm „Nexia International”, w zależności od kontekstu.

 

Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę www.nexia.com.

 


Legal Endorsement

 

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. jest firmą członkowską sieci „Nexia International”.

Nexia International jest wiodącą światową siecią niezależnych firm księgowych i konsultingowych, zapewniających szeroki wachlarz usług w zakresie audytu, księgowości, usług podatkowych i doradczych.

„Nexia International” odnosi się również do nazwy handlowej Nexia International Limited, spółki zarejestrowanej na Wyspie Man, obsługującej sieć Nexia International. Numer rejestracyjny firmy: 53513C. Zarejestrowana siedziba: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited nie świadczy usług we własnym imieniu ani w żaden inny sposób. Nexia International Limited oraz firmy członkowskie sieci Nexia International (włączając członków prowadzących działalność pod nazwą zwierającą słowo NEXIA) nie są częścią globalnej firmy partnerskiej. Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania lub zobowiązania jakiegokolwiek ze swoich członków. Każda firma członkowska w sieci Nexia International jest podmiotem odrębnym.

Nexia International Limited nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z jakichkolwiek działań bądź zaniechań na podstawie zawartości niniejszej witryny internetowej lub wszelkiej dostarczonej dokumentacji i linków zewnętrznych.

Znaki towarowe NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA oraz logo NEXIA są własnością Nexia International Limited i są używane na mocy licencji.

Odniesienia do Nexia lub Nexia International dotyczą Nexia International Limited lub sieci firm „Nexia International”, w zależności od kontekstu.

 

****

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International is a leading worldwide network of independent accounting and consulting firms, providing a comprehensive portfolio of audit, accountancy, tax and advisory services.

“Nexia International” also refers to the trading name of Nexia International Limited, a company registered in the Isle of Man, which operates the Nexia International network. Company registration number: 53513C. Registered office: 1st floor, Sixty Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1 1SA.

Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.

Nexia International Limited does not accept liability for any loss arising from any action taken, or omission, on the basis of the content on this website or any documentation and external links provided.

The trade marks NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA and the NEXIA logo are owned by Nexia International Limited and used under licence.

References to Nexia or Nexia International are to Nexia International Limited or to the “Nexia International” network of firms, as the context may dictate.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...