Dla członków rad nadzorczych i komitetów audytu

Znaczenie rad nadzorczych i komitetów audytu, szczególnie w spółkach notowanych na GPW w ostatnim okresie znacząco wzrasta, podobnie jak odpowiedzialność jej członków, co wynika zarówno z wymogów rynku kapitałowego, jak również przepisów prawa (ustawy o biegłych rewidentach…), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania. Tymczasem praktyka funkcjonowania komitetów audytu na polskim rynku ciągle się kształtuje. Stąd inicjatywa organizowania szkoleń, które odpowiadałyby na najważniejsze praktyczne pytania i dylematy członków komitetów audytu.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków komitetów audytu i tych członków rad nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom komitetu audytu.

Szkolenie skupia się na następujących zagadnieniach:

  • zadania komitetu audytu wynikające z przepisów prawa i praktyki
  • warunki skutecznego i sprawnego działania komitetu audytu
  • praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie:

                -monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej

                -monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej

                -monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej

 -monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego

                -monitorowanie skuteczności zarządzania ryzykiem

  • jak zaplanować pracę komitetu w ciągu roku

Szkolenia te organizujemy periodycznie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, po otrzymaniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, albo w celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres e-mailowy. 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...