9 grudnia 2016

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenia prowadzone przez Waldemara Lachowskiego w Krakowie w ramach szkoleń obligatoryjnych organizowanych przez PRO AUDIT:

 

15 grudnia 2016 roku – Moduł XIV - „Organizacja systemu kontroli jakości w aspekcie rozmiaru podmiotu uprawnionego”:

 • Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat zakresu regulacji ustawowych (europejskich i krajowych) oraz zawodowych dotyczących systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.
 • Moderator wyjaśni koncepcje i zasadność organizowania systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej.
 • Ponadto wyjaśni koncepcje skalowalności standardów kontroli jakości chroniących mniejsze podmioty przed nadmiernym przeregulowaniem organizacji oraz przedstawi i omówi możliwe praktyczne zastosowania wymogów standardu kontroli jakości w wybranych obszarach organizacji firmy audytorskiej.
 • Temat został bardzo dobrze oceniony przez liczne grono uczestników szkolenia wyjazdowego w Zakopanem 2016.

 

16 grudnia 2016 roku – Moduł IX - „Ryzyka specyficzne dla wybranych branż”:

 • Praktyczne podejście do ryzyk podczas badania sprawozdań finansowych nadal budzi szereg  wątpliwości w naszym środowisku.
 • Naszym zdaniem IX Moduł na temat Ryzyk specyficznych dla wybranych branż daje wyjątkową okazję do tego, ażeby dokonać przeglądu procedur właściwych do identyfikacji i oceny ryzyk poprzez przykładowe procedury uwzględniające różne czynniki ryzyka, w tym specyfikę branży w jakiej działa jednostka.
 • Omówimy na przykładach w jaki sposób identyfikować ryzyka, w jaki sposób projektować procedury badania w przypadku tych ryzyk, uwzględniając przy tym specyfikę wybranych branż.
 • Zajęcia będą miały charakter praktyczny, z przykładami oraz zadaniami wraz z komentarzem moderatora mającego unikalne doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych z uwzględnieniem ryzyk.  

 

 Moderatorem tych modułów będzie Waldemar Lachowski:

 • Biegły rewident z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.
 • Poza KIBR jest również członkiem brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (FCCA).
 • W latach 2007-2011 oraz od 2015 członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Od roku 2015 Członek Komisji do spraw szkoleń, oraz Członek  Komisji ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W latach 2007-2010 Członek Komisji ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu.
 • W latach od 1996 do 2010 pracował dla PricewaterhouseCoopers w Polsce i Wielkiej Brytanii (ostatnio jako Dyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.). Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do międzynarodowej grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC.
 • Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy.
 • Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez oddziały regionalne KIBR i SKwP oraz  dla UKNF, NIK i innych.
 • Jest autorem licznych artykułów na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Publikował na łamach m.in.: ‘Accountancy’ (UK), ‘IFRS News’ (UK), Monitora Rachunkowości i Finansów (FRRwP oraz Beck), Businessman Magazine, Nowych Rynków Kapitałowych, Rachunkowości (Infor oraz SKwP), Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej.
 • Ponadto jest autorem materiałów dla biegłych rewidentów, w szczególności książki „Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek” wydanej przez Centrum Edukacji KIBR (2016 rok) oraz podręcznika "Planowanie badania sprawozdania finansowego - wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne" (KIBR 2009) oraz współautorem podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej” (KIBR 2011).
 • Był również członkiem zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF (niektórych edycji wydanych przez SKwP do 2010), a w latach 2008-2010 członkiem Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (SKwP).
 • W ramach PRO AUDIT prowadził szkolenia w Krakowie, Świeradowie–Zdrój i Zakopanem, które zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

 

Miejsce szkolenia Kraków Hotel Park Inn by Radisson Kraków:

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków
 • Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie)
 • Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne

 

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie  oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. 

 

Serdecznie Zapraszamy!

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...