7 listopada 2016

Zapraszamy na kolejne szkolenie prowadzone przez Anetę Wilk-Łyś w ramach szkoleń obligatoryjnych organizowanych przez PRO AUDIT w Krakowie w dniach 17-18 listopada 2016 roku.


„Niefinansowe aktywa trwałe działalności operacyjnej – ujęcie bilansowe i podatkowe oraz ich badanie”:

 • Szkolenie to zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników szkolenia, które odbyło się w Zakopanem, wzbudzając duże zainteresowanie oraz szereg ciekawych, merytorycznych, konstruktywnych dyskusji.
 • Obejmuje ważne i zróżnicowane zagadnienia - nie tylko dla osób wykonujących zawód biegłego rewidenta, ale również dla księgowych.
 • Szkolenie ma na celu usystematyzowanie, pogłębienie i aktualizację wiedzy z zakresu bilansowo-podatkowych aspektów niefinansowych aktywów trwałych wykorzystywanych w działalności operacyjnej.
 • Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę z zakresu uznawania, wyceny, ujmowania, prezentacji i ujawniania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej.
 • Moderator zidentyfikuje potencjalne obszary różnic pomiędzy podejściem bilansowym i podatkowym, a w ramach podejścia bilansowego – pomiędzy przepisami Ustawy o rachunkowości i MSSF dotyczącymi niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej w oparciu o praktyczne przykłady.
 • Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu uznawania, wyceny, ujmowania, prezentacji i ujawniania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej na podstawie prawa bilansowego (Ustawy o rachunkowości i MSSF) oraz podatkowego.
 • Ponadto uczestnicy zapoznają się z praktycznymi rozwiązywaniami problemów badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej.
 • Moderator przedstawi najlepsze zasady (polityki) rachunkowości z zakresu niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej, a także zapewni wsparcie merytoryczne w rozwiązywaniu problemów praktycznych rachunkowości i badania niefinansowych aktywów trwałych działalności operacyjnej.

 

Moderatorem tego tematu będzie Aneta Wilk-Łyś:

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 • Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie jest odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 • W ramach Kancelarii prowadziła szkolenia w Zakopanem, gdzie została bardzo dobrze oceniona przez uczestników szkolenia.

 

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie  oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. 


Serdecznie Zapraszamy!


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...