27 listopada 2013

Serdecznie zapraszamy na najbliższe szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, które odbędą się w Krakowie, w dniach:

  • 29 listopada 2013 roku – Moduł VIII
  • 5-6 grudnia 2013 roku – Moduł VI

 

Moduł VIII – „Wybrane problemy z zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów i MSKJ 1”:

  • Będziemy poruszać kwestie kluczowe dla pracy biegłego, takie jak – niezależność, czy konflikty interesu, a także zasady stosowania systemu kontroli jakości w podmiocie,
  • Zagadnienia związane z etyką wzbogacimy o przekazanie materiału, zawierającego stanowiska komisji ds. etyki KIBR opracowane w związku ze zgłaszanymi przez biegłych rewidentów wątpliwościami, za okres obowiązywania Kodeksu etyki IFAC, a udostępnione uczestnikom naszych szkoleń za zgodą Prezesa KRBR, 
  • Zasady stosowania MSKJ 1 wzbogacimy o przykładową dokumentację zasad zapewnienia jakości, jaką podmiot uprawniony do badania jest zobowiązany posiadać i stosować. 

 

Moderatorem tego tematu będzie Mirosław Kośmider

 

Moduł VI – „Wycena i ujawnianie zapasów w prawie krajowym i międzynarodowym”:

  • Zapasy stanowią często bardzo istotny składnik bilansu.  A ich wycena stając się coraz bardziej wymagająca, miewa ogromny wpływ na obraz jednostki.
  • Z właściwym sobie kompleksowym podejściem moderator zapewni omówienie szerokiego zakresu aktualnej i ugruntowanej wiedzy na ten temat, a także wskaże obszary mogące budzić największe wątpliwości.

 

Moderatorem tego tematu będzie dr Danuta Krzywda

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...