25 października 2013

W dniach 7-8 listopada 2013 roku odbędzie się szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów - Moduł III – „Inne usługi biegłego rewidenta”.


  • Celem szkolenia będzie omówienie praktycznych aspektów szeregu usług, jakie biegły rewident może świadczyć poza badaniem sprawozdań finansowych
  • Będziemy omawiać konkretne przypadki połączeń i przekształceń – opierając się na rzeczywistych dokumentach – umowach, raportach biegłego
  • Będziemy omawiać sposób określania parytetu wymiany udziałów w procesie połączenia – również w oparciu o praktyczne przykłady
  • Omawiając, przegląd sprawozdań finansowych wskażemy praktyczne różnice pomiędzy procedurami przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych
  • Poruszając temat uzgodnionych procedur, oprzemy się na przykładach, omawiając sposób ujmowania tych procedur w umowach oraz ich realizację
  • Omówimy też rzadziej występujące usługi biegłych rewidentów, które jednak mogą w przyszłości pozwolić biegłym na rozszerzenie zakresu ich działalności
  • Zadbamy wreszcie o to, ażeby poza rzetelną, przydatną wiedzą na temat wybranych usług, zainspirować uczestników do dalszych poszukiwań nowych obszarów działalności

 

Moderatorem tego tematu będzie Mirosław Kośmider.

 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...