25 listopada 2016 roku

Serdecznie Zapraszamy na kolejne szkolenie prowadzone przez Waldemara Lachowskiego w ramach szkoleń obligatoryjnych organizowanych przez PRO AUDIT w Krakowie w dniach 1-2 grudnia 2016 roku.


„Usługi biegłego rewidenta inne niż badanie sprawozdań finansowych w aktualnym stanie prawnym”:

 • Dwudniowe szkolenie ma na celu wskazać rodzaje usług jakie mogą być świadczone przez biegłych rewidentów, wraz z omówieniem praktycznych aspektów ich realizacji.
 • W trakcie szkolenia Moderator przedstawi właściwe standardy dla usług atestacyjnych i pokrewnych na wybranych przykładach oraz skupi się na poszczególnych etapach realizowania przykładowych usług.
 • Dla wybranych usług omówione zostaną kluczowe zapisy w umowie o wykonanie danej usługi, procedury wymagane przy ich realizacji oraz ich udokumentowanie, a także omówienie treści i formy raportów biegłego rewidenta z wykonania poszczególnych usług.
 • Temat został bardzo dobrze oceniony przez liczne grono uczestników szkolenia wyjazdowego w Świeradowie–Zdroju w dniach 7-11 września 2016 roku oraz w Krakowie.

 

Moderatorem tego tematu będzie Waldemar Lachowski:

 • Biegły rewident z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym.
 • Poza KIBR jest również członkiem brytyjskiego stowarzyszenia dyplomowanych księgowych (FCCA).
 • W latach 2007-2011 oraz od 2015 członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Od roku 2015 Członek Komisji do spraw szkoleń, oraz Członek  Komisji ds. Standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W latach 2007-2010 Członek Komisji ds. standardów rewizji finansowej i norm wykonywania zawodu.
 • W latach od 1996 do 2010 pracował dla PricewaterhouseCoopers w Polsce i Wielkiej Brytanii (ostatnio jako Dyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.). Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do międzynarodowej grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC.
 • Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy.
 • Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte na temat rachunkowości i rewizji finansowej (w tym wiele obligatoryjnych dla biegłych rewidentów organizowanych przez oddziały regionalne KIBR i SKwP oraz  dla UKNF, NIK i innych.
 • Jest autorem licznych artykułów na temat rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz kontroli wewnętrznej. Publikował na łamach m.in.: ‘Accountancy’ (UK), ‘IFRS News’ (UK), Monitora Rachunkowości i Finansów (FRRwP oraz Beck), Businessman Magazine, Nowych Rynków Kapitałowych, Rachunkowości (Infor oraz SKwP), Gazety Prawnej oraz Rzeczpospolitej.
 • Ponadto jest autorem materiałów dla biegłych rewidentów, w szczególności książki „Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek” wydanej przez Centrum Edukacji KIBR (2016 rok) oraz podręcznika "Planowanie badania sprawozdania finansowego - wybrane aspekty praktyczne i formalnoprawne" (KIBR 2009) oraz współautorem podręcznika „Stosowanie Krajowych Standardów Rewizji Finansowej” (KIBR 2011).
 • Był również członkiem zespołu weryfikacyjnego tłumaczenia na język polski MSSF (niektórych edycji wydanych przez SKwP do 2010), a w latach 2008-2010 członkiem Komitetu redakcyjnego ds. tłumaczenia Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (SKwP).
 • W ramach PRO AUDIT prowadził szkolenia w Krakowie, Świeradowie–Zdrój i Zakopanem, które zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników.

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie  oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami.

 

Serdecznie Zapraszamy!


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...