21 października 2016

Zapraszamy na kolejne szkolenie organizowane przez nas w Krakowie w dniach 3-4 listopada 2016 roku: Moduł I ,,Podatek dochodowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym – aktualny stan prawny”.

 • Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym, a także krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, dotyczących podatku dochodowego bieżącego i odroczonego.
 • Szkolenie będzie podzielone na część dotyczącą podatku dochodowego, z uwzględnieniem obszarów budzących największe wątpliwości interpretacyjne, prowadzone przez eksperta w dziedzinie podatków.
 • Druga część szkolenia będzie dotyczyła ewidencji podatku oraz jego prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
 • Moderator zidentyfikuje różnice pomiędzy ustalaniem wyniku finansowego, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.
 • W ramach szkolenia poznamy praktyczne aspekty ujmowania podatku dochodowego odroczonego.

 

Moderatorami tego tematu będą Emilia Kozień i Aneta Wilk-Łyś.

 

Emilia Kozień:

 • Biegły rewident i doradca podatkowy.                                                                       
 • Posiada bardzo dobrą znajomość prawa podatkowego nabytą m.in. podczas pracy w organach podatkowych i w kontroli skarbowej, pełniąc w tych organach kierownicze funkcje. 
 • Jest znanym w regionie, wieloletnim wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, a także praktykiem w zakresie stosowania prawa podatkowego.
 • W ramach naszej Kancelarii, z ogromnym powodzeniem prowadziła szkolenia obligatoryjne w ramach wyjazdowego doskonalenia zawodowego w Krynicy – Zdrój, w Zakopanem oraz stacjonarne w Krakowie, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń.

 

Aneta Wilk-Łyś:

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 • Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi. Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie jest odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

 

Serdecznie zapraszamy!


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...