18 września 2013

 

W dniach 26-27 września 2013 roku odbędzie się szkolenie obligatoryjne  - Moduł V – „Zmiana zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym”

Moderatorem modułu będzie Tomasz Zielke - ceniony w kraju wykładowca w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z MSSF i polskimi standardami rachunkowości oraz metodologii badania sprawozdań finansowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie praktyczne z możliwością otwartej wymiany doświadczeń, prowadzone przez doświadczonego praktyka, który skomplikowane zagadnienia przedstawi w bardzo przystępny sposób.


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...