16 października 2017

  Zapraszamy na kolejne szkolenia w ramach cyklu szkoleń obligatoryjnych organizowanych przez PRO AUDIT w Krakowe w dniach 19 i 20 października 2017 roku.
  Moduł XXIII - „Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego” – 19 października 2017 roku:
 • Szkolenie to zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników szkolenia w Sopocie.
 • Szkolenie ma na celu omówienie zmian w prawie podatkowym (CIT, PIT, VAT) w 2016 i 2017 roku.
 • Moderator omówi również nowe obowiązki dotyczące wdrażania JPK, a także nowe przepisy w zakresie tzw. cen transferowych.
 • Uzyskana podczas szkolenia wiedza powinna być przydatna zarówno osobom prowadzącym księgi rachunkowe jak też osobom je badającym do oceny dostosowywania systemów ewidencyjnych do aktualnych wymogów prawnych oraz umożliwi identyfikowanie ryzyk związanych z prawem podatkowym.
 • Współpracująca z nami od 3 lat Pani Emilia wzbogaca bieżącą wiedzę o swoje bogate doświadczenie zdobyte czasie pracy w organach podatkowych i skarbowych.
 Moderatorem tego tematu będzie Emilia Kozień:
 • Biegły rewident i doradca podatkowy.
 • Posiada bardzo dobrą znajomość prawa podatkowego zdobytą m.in. podczas pracy w organach podatkowych i w kontroli skarbowej, pełniąc w tych organach kierownicze funkcje.
 • Jest znanym w regionie, wieloletnim wykładowcą z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in. na kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie, a także praktykiem w zakresie stosowania prawa podatkowego.
 • Od 3 lat szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń.
 

 Moduł XXIV - „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego” – 20 października 2017 roku:

 • Szkolenie to zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników szkolenia w Sopocie.
 • Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian w prawie bilansowym w 2016 i 2017 roku.
 • Moderator przekaże również informacje o zmianach w MSSF, które powinny być stosowane od 2016 i 2017 roku.
 • W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze praktyczne skutki wdrażanych zmian.
 • Uzyskana wiedza przełoży się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2016 oraz 2017.
 • Zostaną ponadto wskazane potencjalne ryzyka związane z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów firm audytorskich do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.
 

 Moderatorem tego tematu będzie Aneta Wilk - Łyś:

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 • Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi. Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie jest odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń.

 

 

Miejsce szkolenia Kraków Hotel Park Inn by Radisson Kraków:

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków.
 • Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie).
 • Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

 

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. 


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...