12 listopada 2013

Zapraszamy na niepowtarzalne szkolenie z Modułu I połączone z uzdrowiskowym pobytem w unikatowym mikroklimacie wyrobisk górniczych Kopalni Soli „Wieliczka” w dniu 22 listopada 2013 roku.


Celem szkolenia będzie:

  • zapoznanie z zasadami rozliczania, ewidencji i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług
  • przekazanie praktycznych umiejętności dotyczących rozliczania i ewidencji kontraktów, z zastosowaniem szeregu przykładów
  • przedstawienie podobieństw i różnic pomiędzy Krajowym Standardem Rachunkowości 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną

W szczególności w trakcie szkolenia przekażemy wskazówki praktyczne w zakresie ewidencji przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych  oraz wykonamy praktyczne, kompleksowe przykłady liczbowe dotyczące rozliczenia, ujęcia w księgach i prezentacji niezakończonych kontraktów długoterminowych.


Moderator tematu Katarzyna Marzec:

  • Manager w PRO AUDIT, biegły rewident z dziesięcioletnim doświadczeniem w audycie
  • Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi, jak również międzynarodowymi zasadami rachunkowości, w szczególności specjalizuje się w weryfikacji kontraktów długoterminowych w sprawozdaniach finansowych
  • Wykładowca szkolący zarówno pracowników PRO AUDIT, jak również biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnych szkoleniach dla biegłych rewidentów

powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...