Aktualne oferty pracy

Dziękujemy za zainteresowanie naszą Kancelarią.

Aktualnie poszukujemy osób do następujących funkcji (poniżej wskazujemy profile):

W przypadku zainteresowania pracą w naszej Kancelarii zapraszamy do przesłania CV na adres rekrutacja@nexiaproaudit.pl z dopiskiem „REKRUTACJA”.

 

W przesłanej aplikacji prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wskazane w art. 221 Kodeksu Pracy, w celach niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji w PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit), ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO".

 

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej prosimy o zamieszczenie dodatkowo w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit), z siedzibąw Krakowie (30-305), przy ul. E. Wasielewskiego 20, będącego Administratorem Danych, w celu przechowywania i wykorzystania na potrzeby przyszłych rekrutacjach, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jestem świadomy/ma, iż podanie swoich danych jest dobrowolne. Mam prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia. Moje dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy”.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit), ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków.
  2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: rodo@proaudit.pl lub telefonicznie na nr 12/632 80 32.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani aplikację na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO, w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonymw zgodzie celu.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy ADO w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przyszłych rekrutacji.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy ( Art. 221 §1) spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie naautomatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...