Ladies and Gentlemen,

 

Pragmatism, reliability and professionalism, mutual respect and trust – these are the fundamental values upon which we base our relationships with clients. Our experience provides much evidence that our clients value mutual collaboration on the basis of these principles, confirmation of which in particular are the long-standing relationships which link us with the companies, groups of enterprises and investors served.

If you are interested in entering into collaboration, and joining this circle, it will be with the greatest of pleasure that we prepare a proposal adjusted to your individual needs.


On behalf of our team, may I say that we look forward to working with you,

Mirosław Kośmider

PartnerSERVICES

We provide a comprehensive range of audit and accounting services, along with a wide range in consultancy and training, adapting detailed solutions to your individual needs. We analyse these needs, as well as assist in clarifying them. Listening closely to what you have to say helps us to respond to your expectations as accurately as possible, maintaining the highest standards and concentrating on that which is most important for your development and security, with an optimal amount of work performed and thus also an optimal level of cost.NEWS

29 listopada 2018

Zapraszamy serdecznie na ostatnie w tym roku szkolenia organizowane przez PRO AUDIT w Krakowie w ramach szkoleń obligatoryjnych w roku 2018:

  • Moduł 25.2018.A.4- „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych” - 6 grudnia 2018 roku. Moderator Mirosław Kośmider.
  • Moduł 26.2018.A.4- „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta” - 6 grudnia 2018 roku. Moderator Mirosław Kośmider.
  • Moduł 18.2017.R.8 - „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego" - 7 grudnia 2018 roku. Moderator Aneta Wilk-Łyś.
więcej...

23 listopada 2018

W dniach 22-23 listopada 2018 roku przeprowadziliśmy szkolenie z Modułu 8.2017.A.16 - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych organizowanym przez PRO AUDIT w Krakowie. Moderatorem szkolenia była Aneta Wilk-Łyś.

9 listopada 2018

W dniach 8-9 listopada 2018 roku odbyła się trzecia część szkolenia z cyklu MSB: Moduł 22.2017.A.16 - Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta zorganizowanym przez PRO AUDIT w Krakowie. Moderatorem szkolenia był ceniony wykładowca Waldemar Lachowski.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

TRAINING

In all of our training we focus on the practical application of the expertise acquired. We seek answers to the questions of 'how' and 'why', and not only of 'what', for instance, should be done. We make use of various forms of training, including workshops, with the analysis of examples in groups and moderated discussions, completed with a drawing of practical conclusions. We are entitled by the National Chamber of Statutory Auditors to conduct compulsory training for statutory auditors.

We invite you to make use of the following training:

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...