29 listopada 2018

Zapraszamy serdecznie na ostatnie w tym roku szkolenia organizowane przez PRO AUDIT w Krakowie w ramach szkoleń obligatoryjnych w roku 2018.
 

Moduł 25.2018.A.4- „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: łączenie innych usług biegłego rewidenta z badaniem sprawozdań finansowych” (4 godz.) - 6 grudnia 2018 roku

 • Celem szkolenia jest przypomnienie zasad etyki zawodowej w kontekście nowej ustawy o biegłych rewidentach oraz rozporządzenia 537/2014, ze szczególnym uwzględnieniem wymogu niezależności.
 • Moderator omówi możliwości świadczenia innych usług na rzecz badanego klienta w kontekście ograniczeń wynikających z zasad niezależności w badaniu jednostek zainteresowania publicznego i pozostałych.
 • Moderator dokona przeglądu usług z tzw. czarnej listy, tj. usług niedozwolonych dla badanego klienta oraz limitów kwotowych dla usług dozwolonych.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności dokonywania wyboru z zakresu rozważań, czy usługa dodatkowa na rzecz klienta badania narusza zasady etyczne, w szczególności niezależność w usłudze badania sprawozdania finansowego.
 

Moduł 26.2018.A.4- „Zastosowanie zasad etycznych w praktyce: zasady kształtowania wynagrodzeń za usługi biegłego rewidenta” (4 godz.) - 6 grudnia 2018 roku

 • Celem szkolenia jest przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wynagrodzeń za świadczone usługi oraz regulacji dot. wynagrodzeń wynikających z „nowej” ustawy o biegłych rewidentach.
 • Moderator omówi Stanowisko KRBR w sprawie zasad ustalania cen za czynności rewizji finansowej oraz wskaże nieetyczne praktyki na etapie ofertowania.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie kalkulacji cen za czynności rewizji finansowej oraz zabezpieczenia ich poziomu w umowie zawieranej z klientem.
 

 Moderatorem tych tematów będzie Mirosław Kośmider:

 • Założyciel oraz Prezes Zarządu PRO AUDIT, biegły rewident z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Od grudnia 2016 roku jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Nationale Nederlanden PTE S.A., zarządzającym największym OFE w Polsce.
 • Wcześniej, przez 8 lat pracował w Deloitte & Touche (obecnie Deloitte), gdzie łączył obowiązki audytora z obowiązkami dyrektora regionalnego biura w Krakowie
 • Od kwietnia 2006 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej ING Bank Śląski S.A. oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
 • W okresie od 2002 pełnił funkcję członka, a od 2006 roku Przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów – do swojego wycofania się w czerwcu 2011 roku.
 • Autor komentarzy w dziedzinie rachunkowości dla Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis oraz współautor publikacji na temat badania rozrachunków publicznoprawnych, wydanej przez KIBR.
 • Prowadził liczne szkolenia zarówno dla wizytatorów i kontrolerów w ramach działalności Krajowej Komisji Nadzoru jak i dla biegłych rewidentów w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego organizowanego przez Regionalne Zarządy KIBR w Krakowie i innych ośrodkach Polski.
 • Wykładowca, szkolący zarówno pracowników Kancelarii, jak również biegłych rewidentów uczestniczących w obligatoryjnych szkoleniach organizowanych przez PRO AUDIT.
 

Moduł 18.2017.R.8 - „Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego” (8 godz.) - 7 grudnia 2018 roku

 • Celem szkolenia jest omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze.
 • Moderator omówi najważniejsze praktyczne skutki wdrażanych zmian.
 • Uzyskana wiedza podczas szkolenia powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za 2018 rok ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.
 • Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.
 

Moderatorem tego tematów będzie Aneta Wilk-Łyś:

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA).
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadzała szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z Polską Izbą Biegłych Rewidentów.
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB).
 • Manager, praktyk, wieloletni pracownik PwC.
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi. Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach PRO AUDIT, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń.
 

Miejsce szkolenia Kraków Hotel Park Inn by Radisson Kraków:

 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu Park Inn by Radisson Kraków, przy ul. Monte Cassino 2, 30-337 Kraków.
 • Hotel położony w centrum Krakowa, w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej (Rondo Grunwaldzkie).
 • Możliwość odpłatnego parkowania na hotelowym parkingu lub bezpłatnego w okolicy hotelu.
 • Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami.


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...