Zarządzanie ryzykiem

Zainteresowanie zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach wzrasta, co wynika w szczególności z wymogów dynamicznego i zmieniającego się rynku. Wychodząc naprzeciw temu zainteresowaniu zapraszamy na szkolenia w zakresie systemów ERM (Enterprise Risk Management ) oraz analizy i zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Szkolenie to może stanowić wsparcie wdrożenia albo przebudowy systemu ERM. W naszym Zespole mamy osoby specjalizujące się w identyfikacji, szacowaniu oraz zarządzaniu ryzykiem, w tym zarówno w firmach produkcyjnych, usługowych jak również w instytucjach finansowych.  

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zarządu i innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, osób kierujących działami kontrolingu, rachunkowości i audytu wewnętrznego, a także członków rad nadzorczych i komitetów audytu.

Szkolenie skupia się na następujących zagadnieniach:

  • omówienie wybranych modeli ERM (Enterprise Risk Management - Zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie)
  • identyfikacja ryzyk – sposoby, metody i narzędzia
  • zasady szacowania i pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyk
  • zarządzanie ryzykiem

Szkolenia te organizujemy periodycznie, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem, po otrzymaniu odpowiedniej ilości zgłoszeń.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, albo w celu uzyskania dodatkowych informacji, uprzejmie prosimy o kontakt na nasz adres e-mailowy

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...