Sprawozdania

Stosownie do przepisu art. 88 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego jesteśmy obowiązani do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego sprawozdania z przejrzystości działania.

Niezależnie od powyższych wymogów, przejrzystość działania i biznesowa uczciwość są zbieżne z naszymi podstawowymi wartościami. 

Jednocześnie informujemy, iż rokiem obrotowym przyjętym przez naszą Kancelarię jest okres od 1 czerwca do 31 maja.

  • Sprawozdanie z przejrzystości działania za rok 2015 - 2016 dostępne jest tutaj.

 

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...