4 czerwca 2018

Szanowni Państwo,

W dniach 7-8 czerwca 2018 roku w Sopocie organizujemy drugi cykl szkoleń stacjonarnych w Trójmieście, na który serdecznie zapraszamy!


Przed siedmiu laty rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń, jako odpowiedź na zapotrzebowanie szerokiego grona biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, księgowych i pracowników działów finansowo-księgowych, którzy poszukują wartościowych, przydatnych w pracy i praktycznych szkoleń, poruszających skomplikowane zagadnienia w przystępny sposób.

Zarówno nasze szkolenia stacjonarne, które zorganizowaliśmy po raz pierwszy w Sopocie w roku 2017 oraz organizujemy już od siedmiu lat w Krakowie, jak też szkolenia wyjazdowe w różnych miejscach Polski oceniane są przez uczestników bardzo wysoko między innymi za ich  jakość merytoryczną, cenionych i uznanych w Polsce wykładowców, a także za organizację i komfort szkolenia.

 

Tym bardziej zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty i udziału w poniższych szkoleniach:

 

 • Moduł 23.2018.R.8 Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - 7 czerwca 2018
 
 • Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wymogów nowego standardu oraz wpływu nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF, a także wyjaśnienia, na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach MSSF
 • Moderator omówi także różnice między regulacjami wynikającymi z MSSF 15, a polskim prawem bilansowym
 • Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności praktycznego zastosowania nowych zasad
 • Współpracujący z nami od samego początku (od 2012 roku) Tomek, uznany w Polsce praktyk i wykładowca, z właściwą sobie precyzją i dogłębnością skupi się nie tylko na nowym standardzie, ale też na niuansach i wątpliwościach

Moderatorem tematu będzie Tomasz Zielke:

 

 

 • Biegły rewident i praktyk w zakresie stosowania ustawy o rachunkowości oraz MSSF, wcześniej pełniący funkcję tzw. menagera technicznego w jednej z największych międzynarodowych firm audytorskich, z czym wiązało się rozwiązywanie przez niego różnych problematycznych zagadnień
 • Ceniony w kraju wykładowca w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z MSSF i polskimi standardami rachunkowości oraz metodologii badania sprawozdań finansowych
 • Jest autorem alertów wydawanych regularnie przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w celu wsparcia biegłych rewidentów we wdrożeniu stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
 • W ramach naszej Kancelarii, z ogromnym powodzeniem prowadził szkolenia obligatoryjne w ramach wyjazdowego doskonalenia zawodowego w roku 2012 w Zakopanem, 2013 w Ustroniu, 2014 w Krynicy – Zdroju, w 2015 w Świeradowie - Zdrój, 2016 w Zakopanem, a ostatnio w Sopocie, a także szkolenia stacjonarne w Krakowie
 • Moduł 27.2018.A.8 – Efektywna komunikacja w pracy biegłego rewidenta - 8 czerwca 2018
 
 • Pierwsze szkolenie ukierunkowane na tzw. „miękkie kompetencje”
 • W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z mechanizmami zniekształcającymi komunikaty
 • W trakcie szkolenia Moderator nauczy rozpoznawać blokady komunikacyjne
 • Ponadto Moderator w praktyczny sposób przekaże teorię stylów komunikacji determinujących różnice w sposobie porozumiewania się ludzi
 • W ramach szkolenia warsztatowego będzie możliwość przetrenowania dostosowania komunikatów
  do poszczególnych stylów komunikacyjnych
 • Poprowadzenie tego Modułu przez dwóch ekspertów wzbogaci zakres przekazywanej wiedzy i doświadczenia, zapewniając uczestnikom niewątpliwe korzyści

Moderatorem tematu będzie Ewa Sowińska:

 

 

 • Biegły rewident z ponad 20 letnim stażem pracy w firmach audytorskich
 • Zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
 • Partner ESO Audit od 1 października 2009 roku. Wcześniej Członek Zarządu PricewaterhouseCoopers.
 • Laureatka nagrody Ludzie, którzy zmieniają biznes przyznawanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za lata 2015-2016
 • Członek Rady Konsultacyjnej przy Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • Przewodnicząca Konwentu Pracodawców przy Sopockiej Szkole Wyższej
 • Członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
 • Przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów
 • Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu
 • Członek jury konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne
 • Członek kapituły XI edycji Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu
 • Członek kapituły konkursu Dyrektor Finansowy Roku
 • Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców
 • W latach 2014-2015 była członkiem Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki
 • W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i od tego czasu zajmuje się coaching’iem biznesu oraz life coaching’iem
 • Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • Inicjatorka wielu spotkań integrujących pomorskie środowisko biznesowe w tematach dotyczących humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, wspierania rozwoju talentów

Moderatorem tematu będzie Danuta Rocławska:

 

 

 • Praktyk biznesu z długoletnim doświadczeniem menedżera zarządzającego
 • Dyplomowany psycholog (Uniwersytet Gdański)
 • Dyplomowany coach, posiada także  akredytację coacha kryzysowego (nr certyfikatu 1/01/CK/2016)
 • W latach 2009-2014 pełniła funkcję Executive Managera (CEO - Prezes Zarządu) w spółce edukacyjno-szkoleniowej, należącej do międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej
 • W tym okresie była odpowiedzialna za świadczenie usług szkoleniowych i rozwojowych dla organizacji, edukacyjne wsparcie dla procesów i projektów w organizacji, tworzenie programów szkoleniowych dla pracowników i kadry menedżerskiej, tworzenie programów szkoleniowych dla współpracowników z sektora MŚP, nadzór metodyczny i dydaktyczny w obszarze szkoleń, zarządzanie zespołem oraz za zarządzanie spółką akcyjną (w tym nadzór nad procesami reorganizacyjnymi spółki w latach 2009/2010)
 • Od lat zajmuje się wspieraniem rozwoju menedżerów i przedsiębiorców
 • Dobrze, bo "od środka" zna zasady funkcjonowanie małych firm i korporacji: zdobywała doświadczenie pracując w międzynarodowej grupie menedżerów HR, a w latach 2013-2014 była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie kompleksowego projektu szkoleniowo – coachingowego dla struktur sprzedaży (przedsiębiorcy z sektora MŚP).

Miejsce szkolenia Hotel SOPOT:

 
 • Szkolenie odbędzie się w Hotelu SOPOT****, przy ul. Jana Jerzego Haffnera 88, 81-715 Sopot.
 • Hotel usytuowany jest w zacisznym Parku Północnym, tuż nad Morzem Bałtyckim, jest doskonale skomunikowany z całym Trójmiastem.
 • Zajęcia odbywać się będą w nowoczesnej, przestronnej sali, która posiada bezprzewodowy dostęp do internetu, klimatyzację, wysokiej klasy sprzęt konferencyjny oraz światło dzienne.
 • Hotel położony jest w bliskiej odległości od węzła komunikacji miejskiej, a także z możliwością bezpłatnego parkowania na hotelowym parkingu.

 

Zapewniamy Państwu odpowiedni poziom merytoryczny spotkania, materiały przygotowane na to szkolenie oraz możliwość efektywnej wymiany doświadczeń między uczestnikami. 

 

Sedecznie Zapraszamy!


powrót

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...